Sjöorren – Svahrthavre/Havre

Ur ”Fågeltro i Härjedalen”

”Sjöorren häckar somligstädes i fjällsjöarne i betydeligt antal”. (Modin). Den har kallats ”svart-havre (Högvålen, Storsjö, Långå etc.) men enligt Modin även ”hav-orre” och ”havre”.

//”Havre” är en sammandragning av ”havsorre”.// redaktören.

Du kan läsa mer och lyssna på Sjöorren här.

Om författaren