Smålomen – Småloom’n

Ur ”Fågeltro i Härjedalen”

Beteckningen ”loom’n” täckte båda lomarterna. Jag har inte funnit något särskilt namn för den ovanligare smålommen, som ju på vissa håll i Jämtland och i Haverö i Medelpad med flera platser kallats ”tjärnlom”. Erik Modin uppger i sin skrift att smålommen var okänd av allmogen och ej anträffad i landskapet. Hans Dahl i Högvålen känner dock väl till fågeln från sin ungdom och kallar den ”småloom’n” till skillnad från ”storloom’n”.

Du kan läsa mer och lyssna på Smålommen här.

Om författaren