Småskraken – Småskrôkôn

Ur ”Fågeltro i Härjedalen”

Småskraken ansåg Modin vara mer allmän än Storskraken, vilket kanske inte stämmer med nutida iakttagelser. Från Funäsdalen, Långå och Storsjö har jag fått uppfattningen att namnet ”skråkån” täcker båda arterna. Oftast gjorde man kanske ingen skillnad på dem.

”Fisk-ånd” och ”simp-ånd” var lokala namn på småskraken i Härjedalen enligt Hortlings ”Svenska fågelnamn”.

Hans Dahl i Högvålen liksom Kjells-John i Storsjö kapell skiljer på ”små-skråkön” och ”stor-skråkön”, och Modin anger ”grå-skråkån” som namn på småskraken och ”wit-skråkån” för storskraken, vilket dock mer låter som en beskrivning av könen.

I Norge finns namnen ”liten och stor fiskand”, och dessa namn skall också ha använts i Härjedalen. (Modin)

Liksom för knipan- ”stockånd’n” – uppsattes holkar för storskraken, som också den fortsatte att snällt lägga nya ägg. Därför kallades storskraken på vissa håll även för ”storstockånd’n”.

Du kan läsa mer och lyssna på Småskraken här.

Om författaren