Snösparven – Snö- eller urvärsfuggel’n

Ur ”Fågeltro i Härjedalen”

Snösparven kallades av Modin för ”snöfugl” eller ”urvärsfugl”, och den tillhörde de fågelarter som sades spå dåligt väder – inte bara i Härjedalen!

Kjells-John i Storsjö kapell uppger de lokala namnen ”snöfugln” och ”ovärsfugln”, och möjligen avsåg även namnet ”västanvindsspärv’n” snösparven.

”Snöspärv’n bådade en kall vår” säger Karl Myhr i Funäsdalen, och enligt Axel Grinde sågs förr i tiden på vårskaren och längs landsvägen rätt stora flockar snösparv. Att döma av flera inhämtade uppgifter var snösparven betydligt vanligare förr.

Emil Grundén i Långå berättar: ”när snösparvarna kom ner från fjället, blev det inom ett dygn hårt oväder – dessa iaktagelser härstammar från fjällnära natur, Anåfjället och Lillfjället”.

Du kan lyssna på Snösparven här.

Om författaren