Sparvhöken – Spârvhûk’n/mushûk’n

Ur ”Fågeltro i Härjedalen”

Sparvhöken kallades ”spärvhök’n” eller ”spärvhöuk’n” i de västliga delarna av landskapet, ”mushök’n” enligt andra uppgifter från Hede och Storsjö (se under ormvråk!). Modin anger ”småfuglhök”.

Emil Grundén i Långå menar att man inte gjorde skillnad på sparvhök och de mindre falkarna, ex. vis tornfalk, och kallar även sparvhöken för ”falk’n”.

Du kan läsa mer och lyssna på Sparvhöken här.

Om författaren