Stjärtanden – Spjutånd’n/Såxånd’n

Ur ”Fågeltro i Härjedalen”

Modin kände inte till något häckfynd av stjärtand, men han såg själv sju sköna stjärtandhanar i Ljusnan vid Sveg i juli 1891. Han sköt ett exemplar – för närmare besiktning.

Att stjärtanden var bekant för allmogen visas väl  av att den kallades ”saxånd” i Ytterhogdal och ”spjutånd” i Storsjö – båda namnen naturligtvis avspelande på hanens långa stjärt.

Hur många Härjedalingar har i dag sett en stjärtand?

Du kan läsa mer och lyssna på Stjärtanden här.

 

Om författaren