Lappugglan – Storkahttygla

Ur ”Fågeltro i Härjedalen”

Slag- och Lappugglan var inte sällsynta i landskapets mellersta och östra delar enligt Erik Modin. Lappugglan hade påträffats i Hede, Linsell och Råndalen.

I västligaste Härjedalen är slagugglan ovanlig. Folk här uppger sig ibland ha sett ”schlagygla” – det har då troligen varit fråga om en annan uggleart, oftast hökuggla.

Du kan läsa mer och lyssna på Lappugglan här.

Om författaren