Storspoven

Ur ”Fågeltro i Härjedalen”

Storspoven har blivit vanlig i nedre Härjedalen först under senare decennier. Den dominerande spovarten i landskapet är och har varit småspoven.

Du kan lyssna på Storspoven här.

Om författaren