Svärtan – Sa’lsvorte/Vitsi’havre

Ur ”Fågeltro i Härjedalen”

”Icke känd såsom häckande men väl bekant under flyttningstiden”. Så skriver Erik Modin om svärtan, som lokalt kallats ”sa’lsvorte” (sadelsvärta, Linsell), ”salsvärta” (Hede), ”salsvort” (Högvålen), ”vitsihavre” (Långå). Modin anför som förklaring till namnet ”sa’lsvorte” den vita vingspegeln ”som liksom bildar en sadel över vingarna”.

//”vitsihavre” betyder ”vitsidehavsorre” där havre är en hopdragning av havsorre. Jmf sjöorren//

Du kan läsa mer och lyssna på Svärtan här.

Om författaren