Taltrasten – Nahttvûhkko/Stornahttvûhkko

Ur ”Fågeltro i Härjedalen”

Taltrasten har – liksom i andra delar av Sverige – kallats ”nattvaka” eller snarare ”nattvukun” i olika uttalsvarianter.

Hans Dahl i Högvålen uppger ”stornattvukun” för taltrasten till skillnad från ”lillnattvukun”, som troligen avsåg rödhaken.

Kjells-John i Storsjö kapell anger varianterna ”förnattvukun” eller ”aftavukun” för taltrasten medan ”nattvukun” skulle stå för rödhaken.

Erik Modin nämner ”nattvaku”.

Läs mer om den här: http://www.fageln.se/art/taltrast.aspx

Du kan lyssna på Taltrasten här.

Om författaren