Mesfåglar – Tetâ

Ur ”Fågeltro i Härjedalen”

Den folkliga benämningen ”teta” verkar ha utgjort ett samlingsnamn för alla arter av de egentliga mesfåglarna. Oftast har dock namnet ”teta” avsett talltita eller talgoxe.

”Spittjetéta” betecknade i Jämtland, liksom i stora delar av övriga Norrland, talltitan. I Härjedalen däremot har ofta såväl talgoxe som talltita kallats ”spittjetéta”. ”Spittje” har troligen att göra med ”spickekött”, d.v.s. saltat eller rökt kött som hängdes upp att torka över vintern i visthusboden. Någon har ansett att ordet haft samband med ”spetje”, som i lokalt språkbruk har med ”kyla” att göra. ”Teta” eller ”täta” kommer av talltitans karaktäristiska läte.

I Norge har ”granmeisen” (talltitan) tidigare kallats ”spikimeis”, och ”spik” anses vara = ”spekk”.

Om författaren