Talgoxen – Spittjeteta

Ur ”Fågeltro i Härjedalen”

Talgoxen har således också kallats ”teta” samt särskilt i de västligaste socknarna, ”spittjetéta”.

Jag har uppgifter från Storsjö, Funäsdalen, Tännäs, Hede och Långå, att där avsåg namnet ”spittjetéta” snarast talgoxen.

Erik Modin anför också namnen ”tälj-oxe”, ”kött-oxe”, ”gultete”.

”Om spicketetan (talgoxen) kom in i ett av husets rum, bådade detta död”. (Hede, Granberg)

”Då tetan (talgoxen) ’spälar’ invid huset eller fäbodvallen kommer främmande”. (Älvros, Per Holm och Paul Grinde)

En fågel i Härjedalen sjunger eller kvittrar inte – den ”spälar”. Ett undantag är göken, eller som Ingebrikt Bergman i Tännäs sagt: ”gotjen gol å småfuglaen spaelae”.

Lyssna på Talgoxen här.

Om författaren