Trasten – Trôst’n

Ur ”Fågeltro i Härjedalen”

Alla trastar kallades med ett gemensamt namn för ”trost” enligt Erik Modin.”Trost” används för övrigt som namn på trast även i Norge och i västra Hälsingland.

Om författaren