Tretåig hackspett

Ur ”Fågeltro i Härjedalen”

Modin uppger att den Tretåiga Hackspetten var den allmännaste av hackspettfåglarna i Härjedalen, men vad jag kunnat finna har den inte begåvats med ett särskilt dialektnamn.

Läs mer om den Tretåiga Hackspetten här.

Om författaren