Uttern – Ôttern

Ur ”Anteckningar om Härjedalens Fauna” av Erik Modin. (år 1899)

Utter (Lutra vulgaris L.) är ganska allmän såväl i landskapets hufvudälf Ljusnan som i mindre åar och andra vatten.

Att utter angripes, dödas och uppätes af räfven hör väl till sällsyntheterna. Ett dylikt fall iakttog dock en brukare D. från Sörvattnet för några år sedan. I den nyfallna snön påträffade han ett utterspår, och följande detta, märkte han att en räf slagit in på spåret och jagande följt efter uttern till dess han upphunnit och dödat honom. Endast några kvarlefvor i den blodiga snön visade utgången af den för uttern ojämna striden. Namn: otter.

För mer information.

Om Stefan Åslund