Fjällvråken – Våk’n/fjellvåk’n

Ur ”Fågeltro i Härjedalen”

Beträffande vråkar så skiljde man nog inte så noga på ormvråk och fjällvråk – det lokala ”våken” täckte båda arterna, som ju i stort har olika utbredningsområden.

Du kan läsa mer och lyssna på Fjällvråken här.

Om författaren