Ormvråken – Våk’n/musvåk’n

Ur ”Fågeltro i Härjedalen”

Beträffande vråkar så skiljde man nog inte så noga på ormvråk och fjällvråk – det lokala ”våken” täckte båda arterna, som ju i stort har olika utbredningsområden.

Modin uppger att ormvråken var allmän och gick under namnet ”mushök” och att fjällvråken kallades ”våk”, i Hede ”fjäll-våk”.

I Norge är ”musvåk” det officiella namnet för ormvråk medan fjällvråken heter ”fjellvåk”.

Lyssna på ormvråken här.

Om författaren