Varg – Vârg (med hörbart g)

Ur ”Anteckningar om Härjedalens Fauna” av Erik Modin. (år 1899)

Vargen (C. Lupus L.) har under 90-talet mer och mer låtit tala om sig; den anställer sommartiden betydlig skada bland fårhjordarne, vintertiden bland renarne. Vemdalen, Linsäll och Lillhärdal hafva hittils varit östgränsen för hans ströftåg. Ett mindre antal vargar hafvadödats medelst skjutande eller gift. Namn: vârg; äldre: ulv och gråben (vitesord)

För mer information.

Om Stefan Åslund