Viggen

Ur ”Fågeltro i Härjedalen”

Viggen anses av Hans Dahl vara en relativt ny fågel i Härjedalen, och Erik Modin tar över huvud taget inte upp den i sin förteckning. Troligen var dock viggen häckfågel i fjällsjöarna.

Du kan läsa mer och lyssna på Viggen här.

Om författaren