Vildrenen – Re’n

Ur ”Anteckningar om Härjedalens Fauna” av Erik Modin. (år 1899)

Vildrenen (Cervus Tarandus L.) torde numera icke besöka något af Härjedalens fjäll men har fordom i detta landskap varit föremål för en lika ifrig som lönande jakt. Längst torde vildrenen hafva hållit sig kvar i fjället Digerhågna (Hede pastorat). Den svåra svövintern 1860, ödesdiger för älgstammen, blef det äfven och i än högre grad för vildrenarne. I Digerhågn-fjället nedskötos då många af jägare från omgifvande bygder, och de, som undkommo, sägas hafva flytt inåt norska fjällen. Sedan har, såvidt man vet, ingen vildren skjutits inom Härjedalens område. Namn: ren; honan: sömmöl //jämför namnet Sömlingshogna (redaktören)//. Äldre namn på vildrenen: knore eller vanligen djur.

//Johan Åslund i Lofsdalen nämner ocskå namnet sömmöl för renko//

För mer information.

Om Stefan Åslund