Maj 2013 268 [Hur kom kristendomen till Härjedalen?]

Sakramentskåp i Lillhärdals kyrka från senmedeltiden

Om Stefan Åslund